LOGO

Blog

Blog

Affordable Luxury

< Home
Dec 11

Elegant Decor ร่วมสนับสนุน “บ้านพิงพัก” บ้านพักที่พึ่งของผู้หญิง

Elegant Decor ร่วมสนับสนุน “บ้านพิงพัก” บ้านพักที่พึ่งของผู้หญิง

“ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานแก่ นพ.กฤษณ์​ จาฏามระ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ สามารถบ่งบอกได้อย่างดีถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ “บ้านพิงพัก” (Pink Park Village)

บ้านพิงพักออกแบบขึ้นบนพื้นฐานของความตั้งใจให้บ้านพักที่ไม่แสวงหาผลกำไรในย่านหนองจอกแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหมู่บ้าน มีความสงบ อบอุ่น และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โดยภายในพื้นที่ 121 ไร่ประกอบด้วยบ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษา บ้านพักและสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ศูนย์ฟื้นฟูสภาพและกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม และศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

การจัดพื้นที่ของบ้านพิงพักในรูปแบบนี้ทำให้โครงการนี้สามารถช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยจากต่างจังหวัดที่ต้องเข้ามารักษาในกรุงเทพฯ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ ผู้ป่วยที่ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวด ผู้ป่วยที่ต้องการความเข้าใจจากคนรอบข้าง ไปจนถึงผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ควรจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

เพื่อสนับสนุนพระราชปณิธานและความตั้งใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม ทางบริษัท อิลิแกนท์ เดคคอร์ จำกัด จึงได้ร่วมบริจาคกระเบื้องให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำไปใช้ในโครงการบ้านพิงพัก ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการตอบแทนคืนสู่สังคมของบริษัทในรูปแบบของ Elegant Décor ที่จะนำไปสู่กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านพิงพักและร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่ www.baanpinkpark.org

#elegantdecor #pinkparkvillage #บ้านพิงพัก

< กลับหน้าหลัก