LOGO

Blog

Blog

Affordable Luxury

< Home
Jan 21

มองเซ็นทรัลอยุธยา ในแบบสถาปัตยกรรม เจาะรายละเอียดการออกแบบและตกแต่ง

นับตั้งแต่วันเปิดตัววันแรก  Central Ayutthaya ก็ได้รับความสนใจและกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะในด้านการออกแบบที่สามารถผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กับความล้ำสมัย ออกมาได้อย่างร่วมสมัยและน่าสนใจ รวมไปถึงรายละเอียดการออกแบบที่แอบซ่อนความหมายในการออกแบบได้อย่างน่าสนใจ ในครั้งนี้เราขอชวนทุกคนไปมองเซ็นทรัล อยุธยา ในแบบสถาปัตยกรรมพร้อม ๆ กันในบทความนี้

แรงบันดาลใจจากท้องถิ่น สู่การออกแบบ

การออกแบบเซ็นทรัล อยุธยา ได้ onion สถาปนิกผู้ออกแบบศาลาอยุธยามาออกแบบ Facade ของอาคาร โดยนำเสนอการออกแบบผ่านแนวคิด ‘Thai Twist’ ที่ร้อยเรียงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไว้อย่างน่าสนใจ

เริ่มตั้งแต่ภายนอกคาร ที่มีการออกแบบผสมผสานระหว่างความทันสมัยและเอกลักษณ์แบบไทยๆ ผ่านสีขาวและสีทอง และยังนำแนวคิดดั้งเดิมของช่างฝีมือในสมัยอยุธยาอย่าง ‘ย่อมุมไม้สิบสอง’ มาเติมแต่งเป็นลูกเล่นใน Facade ได้อย่างลงตัว จนทำให้เกิดบรรยากาศของอาคารที่มีความโอ่โถงเหมือนพระราชวังอยุธยาโบราณ 

อีกด้านหนึ่งของอาคาร เลือกใช้การออกแบบผนังด้วยอิฐ ซึ่งเป็นวัสดุอาคารที่พบเห็นได้มากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้อิฐโค้งเป็นครึ่งวงกลม เพื่อเพิ่มความรู้สึกเชื้อเชิญและสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคารในฝั่งนี้ ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือที่มาของอิฐทุกก้อนที่ใช้ในการตกแต่ง มาจากช่างท้องถิ่นในจังหวัดอยุธยาเอง

การแบ่งพื้นที่อาคารที่สะท้อนอดีต แต่เชื่อมโยงถึงอนาคต

การแบ่งโซนพื้นที่ได้ถูกออกแบบควบคู่ไปกับการสะท้อนเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตในอยุธยาได้อย่างน่าสนใจ เริ่มจากโซนลานพระนคร ซึ่งถูกใช้เป็นโซนสำหรับ Cultural Centre เพื่อการขายสินค้าทำมือและการจัดแสดง โดยสะท้อนมาจากอดีตของอยุธยา ซึ่งเคยเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านการค้าขาย มีพื้นที่ตลาดและการชุมนุมของเมือง

โซนตลาดเพลินนคร เลือกหยิบเอาเอกลักษณ์การออกแบบของเรือนไทยยกใต้ถุนมาใช้เป็นจุดเด่นของพื้นที่ เพื่อให้ใจกลางของโซนเป็นพื้นที่พักผ่อนขนาดใหญ่ เสมือนการแวะเวียนไปนั่งใต้ถุนบ้านของคนในชุมชนตามแบบวิถีชีวิตในสมัยก่อน

ทุกโซนจะมีการสอดแทรกกิมมิคของการออกแบบไว้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซุ้มอาคารบ้านเรือน ผนังซ้อนเกล็ด หลังคาหน้าจั่ว ฝาท่อระบายน้ำที่มีการเพนท์ลาย หรือการใช้ที่นั่งรูปเกวียน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มองแล้วสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของเมืองอยุธยาได้อย่างชัดเจน

พื้นที่ภายในศูนย์การค้า มีการวางผังแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาอื่นๆ โดยนำพื้นที่ขายหลักมาไว้ใจกลางอาคาร แทนที่จะชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เพื่อให้สามารถเดินชมสินค้าได้อย่างอิสระ และไม่เกิดความรู่สึกแบ่งแยก นอกจากนี้ยังมีโซน Transportation Hub ที่เชื่อมระหว่างโซนลานพระนครและหน้าห้าง เพื่อให้การเข้าถึง (Accessibility) ยึดโยงไปกับรถรับจ้างท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองได้อย่างสะดวก

เซ็นทรัล อยุธยา ถือเป็นศูนย์การค้าที่เรียกได้ว่านำเสนอมุมมองใหม่ของการออกแบบอาคารไว้ได้อย่างน่าสนใจ สามารถสะท้อนเอกลักษณ์และภาพจำของเมืองอยุธยาได้อย่างชัดเจนและกลมกล่อม รวมไปถึงการเชื่อมโยงระหว่างอดีตและอนาคตได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและชุมชนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูล :

https://www.buildernews.in.th/archdesign-cate/45475

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6726856
https://dsignsomething.com/2021/12/14/central-ayutthaya/

https://www.bangkokbiznews.com/business/974681

< กลับหน้าหลัก