LOGO

Blog

Blog

Affordable Luxury

< Home
Jun 16

อาคารสิ่งที่ใหญ่หนักแต่กลับดูลอยได้

เป็นความก้าวไกลในวงการออกแบบและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่ง
เมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่ พื้นที่นั่นๆแล้วรู้สึกถึงสิ่งเดียวกันโดยไม่ต้องมีคำบรรยายจารึกไว้ ถือว่างานออกแบบนั้นประสบความสำเร็จ
การออกแบบคือการผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ในทุกด้าน เมื่อสร้างขึ้นมาย่อมมีคุณค่าในตัวอยู่แล้ว
ยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่เห็นแล้วน่าเหลือเชื่อ ดูเป็นไปได้ยากจะส่งผลต่อจิตใจกับสิ่งนั้นมาก
ภาพจำที่มีต่ออาคารใหญ่คือของทึบตันหนัก ต้องรับแรงเยอะ แต่เมื่อออกแบบให้ดูลอยจากพื้นดิน
ยื่นออกมาได้มากผิดสัดส่วน แม้แต่ความเอียงความโค้ง ความบางดูพริ้วไหว ทำให้ภาพจำเก่าของอาคารเปลี่ยนไป

Photo cr. pinterest

#elegantdecor #soelegant

< กลับหน้าหลัก