LOGO

Blog

Blog

Affordable Luxury

< Home
Mar 26

ภาพลวงตา Optical illusion

วนใหญ่สายตาจะรับรู้ผิดพลาดเกี่ยวกับรูปทรง ขนาด และสี

ในบางครั้งตาของคนเราก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงเสมอไปและสามารถถูกหลอกได้ง่าย
ตาและสมองของคนเราจะทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดมาก โดยตาทำหน้าที่รับภาพเข้ามา ส่วนสมองทำหน้าที่ประมวลผลและวิเคราะห์ว่า
ภาพที่รับเข้ามาเป็นภาพอะไร มีสีอะไร เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง

ในพื้นที่แบบเดิมๆ ภาพลวงตาในงานออกแบบ จะสร้างความรับรู้แบบใหม่ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยความผิดพลาดของการส่งข้อมูลที่แตกต่างกันไปยังสมอง ในปัจจุบัน ภาพลวงตาในงานออกแบบสามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้วัตถุต่างๆ นำมาประกอบร่างกัน และสร้างความน่าตื่นเต้นให้ผู้ที่ได้พบเห็นอยู่เสมอ ผิดกับการออกแบบให้เกิดภาพลวงตาในสมัยก่อน ที่ผู้ออกแบบจะใช้เพียงแค่เส้น และสีเท่านั้น

cr. pinterest , wikipedia

#elegantdecor #soelegant

< กลับหน้าหลัก