LOGO

Blog

Blog

Affordable Luxury

< Home
Feb 04

ปะ ติด ปะ ต่อ ที่ ลง ตัว

ในสมัยก่อนนั้น เทคนิคการตัด-แยกชิ้น และติดเข้าไปใหม่ เราจะเห็นได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น magazine หรือ poster เป็นส่วนใหญ่

แต่ในปัจจุบัน เราเริ่มเห็นแนวคิดเรื่อง collage art แทรกตัวอยู่ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น prop,กรอบรูป, ของตกแต่งบ้านชิ้นเล็กๆ ไปจนถึงงาน furnitureชิ้นใหญ่ๆ หรือ งานdisplayตามหน้าร้านค้ามากมาย

จึงทำให้เห็นว่าเทคนิคการ collage นี้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหน แนวคิดของการ ปะติดปะต่อ ภาพ2มิติ หรืองานที่เป็นรูปธรรม3มิติ
ก็ยังคงมีแนวคิดเหล่านี้ผสมผสานเข้าไปด้วยอยู่เสมอ

photo cr.pinterest

#elegantdecor #soelegant

< กลับหน้าหลัก