LOGO

Blog

Blog

Affordable Luxury

< Home
Jun 16

ถอดรหัส ฝาปะกน: ระนาบที่ว่าด้วย เส้นตั้ง และ เส้นนอน

ฝาปะกน คือ ฝาผนังของเรือนเครื่องสับแบบไทยภาคกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยไม้หลายชิ้น มีทั้งไม้ลูกตั้ง ลูกนอน และแผ่นไม้บางๆเข้าลิ้นประกบกันสนิท เป็นไปได้ว่าในอดีตช่างปรุงเรือนนำเอาเศษไม้ที่เหลือจากงานโครงสร้าง และการทำเรือนมาใช้ประโยชน์ในการตกแต่ง โดยเสียบเข้าร่องแบบลูกฟัก ทำให้เกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ หรือ PATTERN แบบไทยๆ ที่ทำให้บ่อยครั้ง เมื่อเราพบเห็นงานออกแบบที่มีส่วนประกอบของเส้นตั้งเส้นนอน และมีการจัดวางในสัดส่วนที่คล้ายกับฝาปะกนน ก็ทำให้เผลอย้อนนึกถึงฝาปะกนได้ แม้จะไม่ได้มีจุดร่วมแนวคิดเดียวกันก็ตาม

photo cr.pinterest
cr.anywheremagazine.com/villamahabhirom
cr.Villa Mahabhirom
cr.Busaba Ayutthaya

#elegantdecor #soelegant

 

< กลับหน้าหลัก