LOGO

Blog

Blog

Affordable Luxury

< Home
Nov 20

ดีไซเนอร์ไอเดียดี เปลี่ยนท่อน้ำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมอล

ข่าวดีสำหรับนักออกแบบ เมื่อสองดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียน Francesca Perani และ Claudia Manenti จับมือกันทำ Cutout Mix โปรเจ็กต์ที่ เปิดให้ดาวน์โหลดภาพฟิกเกอร์ สำหรับใช้ในการเรนเดอร์งานกันแบบ ฟรีๆความน่าสนใจของงานกราฟิกชุดนี้อยู่ตรงที่ดีไซเนอร์ทั้งสองคนออกแบบคาแร็กเตอร์สไตล์มินิมัลเหล่านี้ โดยคำนึงถึง เรื่องความหลาก หลายในปัจจุบันเป็นสำคัญ ทั้งเรื่องเพศ อายุ และชาติพันธุ์
ข่าวดีสำหรับนักออกแบบ เมื่อสองดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียน Francesca Perani และ Claudia Manenti จับมือกันทำ Cutout Mix โปรเจ็กต์ที่ เปิดให้ดาวน์โหลดภาพฟิกเกอร์ สำหรับใช้ในการเรนเดอร์งานกันแบบ ฟรีๆความน่าสนใจของงานกราฟิกชุดนี้อยู่ตรงที่ดีไซเนอร์ทั้งสองคนออกแบบคาแร็กเตอร์สไตล์มินิมัลเหล่านี้ โดยคำนึงถึง เรื่องความหลาก หลายในปัจจุบันเป็นสำคัญ ทั้งเรื่องเพศ อายุ และชาติพันธุ์
ข่าวดีสำหรับนักออกแบบ เมื่อสองดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียน Francesca Perani และ Claudia Manenti จับมือกันทำ Cutout Mix โปรเจ็กต์ที่ เปิดให้ดาวน์โหลดภาพฟิกเกอร์ สำหรับใช้ในการเรนเดอร์งานกันแบบ ฟรีๆความน่าสนใจของงานกราฟิกชุดนี้อยู่ตรงที่ดีไซเนอร์ทั้งสองคนออกแบบคาแร็กเตอร์สไตล์มินิมัลเหล่านี้ โดยคำนึงถึง เรื่องความหลาก หลายในปัจจุบันเป็นสำคัญ ทั้งเรื่องเพศ อายุ และชาติพันธุ์
ข่าวดีสำหรับนักออกแบบ เมื่อสองดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียน Francesca Perani และ Claudia Manenti จับมือกันทำ Cutout Mix โปรเจ็กต์ที่ เปิดให้ดาวน์โหลดภาพฟิกเกอร์ สำหรับใช้ในการเรนเดอร์งานกันแบบ ฟรีๆความน่าสนใจของงานกราฟิกชุดนี้อยู่ตรงที่ดีไซเนอร์ทั้งสองคนออกแบบคาแร็กเตอร์สไตล์มินิมัลเหล่านี้ โดยคำนึงถึง เรื่องความหลาก หลายในปัจจุบันเป็นสำคัญ ทั้งเรื่องเพศ อายุ และชาติพันธุ์ ข่าวดีสำหรับนักออกแบบ เมื่อสองดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียน Francesca Perani และ Claudia Manenti จับมือกันทำ Cutout Mix โปรเจ็กต์ที่ เปิดให้ดาวน์โหลดภาพฟิกเกอร์ สำหรับใช้ในการเรนเดอร์งานกันแบบ ฟรีๆความน่าสนใจของงานกราฟิกชุดนี้อยู่ตรงที่ดีไซเนอร์ทั้งสองคนออกแบบคาแร็กเตอร์สไตล์มินิมัลเหล่านี้ โดยคำนึงถึง เรื่องความหลาก หลายในปัจจุบันเป็นสำคัญ ทั้งเรื่องเพศ อายุ และชาติพันธุ์
< กลับหน้าหลัก