LOGO

Blog

Blog

Affordable Luxury

< Home
Mar 26

ซ้ำๆย้ำให้เกิด IMPACT

หลายครั้งที่เรามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ซ้ำๆกันมากอาจจะเกิดรู้สึกว่าน่าเบื่อได้ง่ายๆ แต่การสื่อสารแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบที่นิยมใช้กันเพื่อต้องการเน้นถึงความ Unity ความเป็นแบรนด์นั้นๆอย่างชัดเจน เห็นได้จากตาม Facade อาคารของแบรนด์ต่างๆ ตามสถาปัตยกรรมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พบเห็นความซ้ำๆอยู่บ่อย แต่ด้วยแสง เงาและมุมมองในเวลาที่ต่าง ทำให้ผลที่ได้ ต่างกันออกไป
หากมองดูพื้นที่ภายใน การตกแต่งที่เห็นได้บ่อยครั้งเช่นการใช้โคมไฟ หรือสิ่งของตกแต่งแบบเดียวกันในจำนวนมากๆ ก็สามารถลดความน่าเบื่อ เพิ่มความน่าสนใจได้ ด้วยการใช้ขนาดและสีที่แตกต่าง ติดตั้งสูงบ้าง ต่ำบ้าง หมุนบ้าง ซ้ำๆกันเพื่อย้ำให้เกิดความ IMPACT

Cr. pinterest

#elegantdecor #soelegant

< กลับหน้าหลัก